Спортна зала на ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян

Най- новата спортна зала в Родопите е новата многофункционална спортна зала на ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян. С основната подкрепа на община Смолян и с финансова подкрепа на ОП „Региони в растеж“. В залата могат да бъдат практикуване на волейбол, баскетбол, тенис. Залата разполага и с над 125 седящи места.