Здравословен начин на живот чрез СПОРТ

/ юни 4, 2018

С много спорт и информационни дейности ще бъде отбелязан Международния
ден на здравословния начин на живот в Смолян
Във връзка със стартирането на проект „Движението е живот“ по Национална
програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за
2018г., финансиран по договор 25-00-35/23.05.2018г., с вх. №41-00-79/09.03.2018г.
и генериран № НПИМД-184-Н3/2018, в гр. Смолян се проведе откриваща
пресконференция, на която ръководителят на проекта – Станислава Николова
запозна заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите
и търсените резултати от проекта.
Основна му цел е насърчаване на здравословния начин на живот сред младите
хора, чрез осигуряване на подкрепа за привличане в спортни инициативи,
свързани със здравословно хранене, физическа активност, здравословна околна
среда, цел, която пряко кореспондира с набелязаните в Национална Програма за
изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от закона за хазарта за 2018 година
приоритети.
Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта по Национална
програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за
2018г и се изпълнява от сдружение „Фън ин дъ маунтин“.
За постигането на основната цел ще бъдат организирани и проведени кампанийни
мероприятия и инициативи с цел развитие на знания, нагласи и умения за
здравословен начин на живот, а така също и обучения за младите хора, по
въпросите на здравето, спорта и физическата активност. На 9 юни/събота/, от
16:00 часа на стария център в гр. Смолян, с много спортни предизвикателства и
информационни дейности, ще бъде отбелязан Международния ден на
здравословния начин на живот. В допълнение на територията на четири общини
от Смолянска област- Смолян, Девин, Чепеларе и Златоград ще бъдат изградени
и маркирани „Пътеки на здравето“, където местните хора и гостите ще могат да
практикуват активен туризъм сред красивата природа на Родопите. За
представяне на създадените по проекта „Пътеки на здравето“, участвалите
младежи ще организират събития на местно ниво.